ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
:โรงเรียนปิดตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 และเปิดเรียนในวันที่ 4 มกราคม 2559