กิจกรรมวันกีฬาสี
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมต่างในสัปดาห์ ระหว่างงวันที่ 2-7 ธันวาคม พ.ศ 2562
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติิ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิจกรรมเข้าค่ายพักแรมระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันลอยกระทง
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ค่ายภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 7 -11 ตุลาคม 2562
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับอนุบาล 1
Tesco Lotus: เทสโก้ โลตัส
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับอนุบาล 2 :
ตลาดเอซีสายไหม
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับอนุบาล 3 :
วัดสายไหม
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 : อนุสรณ์สถาน
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 : ธรรมเทศนาจากวัดสายไหม
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 :
Tesco Lotus: เทสโก้ โลตัส
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 :
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 :
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
   
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
โครงการทักษะชีวิต
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันวิสาขบูชา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันไหว้ครู
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่3
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรม DAY CAMP ประถมศึกษาปีที่ 1-3
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ัวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันลอยกระทง
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิิกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราพยวรางกูร
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันภาษาไทย
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันไหว้ครู
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมทักษะชีวิตเมื่อติดอยู่บนรถตู้
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมเข้ากลุ่มปรับพื้นฐาน
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 - ม.3
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมกีฬาสี
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมกรรม Day Camp
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิธีถวายราชสดุดีในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้าฯ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม/
ผู้ปกครอง นักเรียนและครู ร่วมบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยทางน้ำท่วม ภาคอีสาน
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประมุชของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
โครงการถนนสีขาว ณ เมืองจราจร สวนวิชรเบญจทัศ กทมฯ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
โครงการทักษะชีวิต(ซ้อมหนีไฟ)
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
โครงการทักษะชีวิต(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) 2560
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
การไหว้ครูปีการศึกษา 2560
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยเตรียมดอกไม้ให้กับนักเรียนในวันไหว้ครู
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
โครงการทักษะชีวิต(เมื่อติดอยู่บนรถ)ปีการศึกษา 2560
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2560
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่
   
ิกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559
<<คลิกดูรูปภาพที่นี่