ที่อยู่ :

79 หมู่ 4 ซอยสายไหม 39 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

02-536-0188