-

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างงวันที่ 9-14 ธันวาคม พ.ศ 2562

ระดับอนุบาล 1-3  
ฐานการเรียนรู้ กับดักระเบิด      
       
   
   
ฐานการเรียนรู้ คู่หูส่งบอล   ฐานการเรียนรู้ ปิงปอง  
       
   
ฐานลีลาริบบิ้น  
       
   

 
   
   
   
   
       

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 : บูรณาการ (วิชาอาเซียนศึกษากับวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องดอกไม้อาเซียนและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนและมารยาททางสังคม)  
       
   
       
ประถมศึกษาปีที่ 2 : นิทานคุณธรรม เรื่อง เต่า งู และกา  
       
   
       
ประถมศึกษาปีที่ 3 : วิชาภาษาไทย เรื่อง คำเป็น คำตาย  
       
   
ประถมศึกษาปีที่ 4 : การละเล่นของไทยภาคกลาง มอญซ่อนผ้า หมากเก็บ แม่งูเอ๋ย
 
       
   
ประถมศึกษาปีที่ 5 : พับถุงกล้วยแขก วาดเรือในพระราชพิธี
       
   
ประถมศึกษาปีที่ 6 : ตลาดจำลองการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย