-

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับอนุบาล 1-3  
ฐานการเรียนรู้ ตักลูกปัด      
       
   
   
ฐานส่งน้ำ   ฐานการเรียนรู้ (ฐานคว่ำหงาย)  
   
       
ฐานฮูลาฮูป  
   
   
ฐานโยนบอล
 
   
   
ฐานส่งน้ำ  
       
   

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 : วิชาสังคม เรื่องสินค้าและบริการ  
       
   
       
ประถมศึกษาปีที่ 2 : ฝึกทักษะการวิ่งเปรี้ยว  
       
   
       
ประถมศึกษาปีที่ 3 : สอนทักษะชีวิต การซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะ (เย็บกระดุม)  
       
ประถมศึกษาปีที่ 4 : วิชาภาษาไทย เรื่องเงาะป่า
จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคำในบทเรียน
 
       
   
ประถมศึกษาปีที่ 6 :วิชาภาษาไทย
คำราชาศัพท์ : (ท 4.1 ป.6/1)
-ผ่านการเล่นเกมบิงโก -การแสดงบทบาทสมมุติ - การสืบค้นคำราชาศัพท์ จากหนังสือพิมพ์ และ
แถลงการณ์สำนักพระราชวังต่าง