-

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติิ

สิ่งของต่างๆโรงเรียนได้นำไปบริจาคที่

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
   
   
 
       
หน้า 1